Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Vi är certifierade golventreprenörer enligt Webers kvalitetssäkrings- program och utför löpande kvalitetskontroller.

Vi sorterar restprodukter och tar stor hänsyn till miljön.

Målsättningen hos oss
är att andra företag ska se oss som ett kvalitetsmärke till ett bra pris.

Vi konsulterar ofta kunder med vilken uppbyggnad som krävs.

widlunds-kvalitet